Puheterapia

 

Puheterapia on

lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa korkeakouluopinnot suorittanut Valviran laillistama puheterapeutti. Tutkin, suunnittelen ja kuntoutan, ohjaan lähiympäristöä sekä suunnittelen puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöä. Olen myös äänenkäytön, nielemisen ja  suun motoriikan asiantuntija mm. syömiseen liittyvissä ongelmissa.

Puheterapian tavoitteena on

parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntotussuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista, toisinaan taas puheterapiaa järjestetään jaksoittain. Varhain aloitettu, riittävän tiivis ja oikein ajoitettu puheterapia antaa parhaan tuloksen.

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet:

 • puhe
 • kieli
 • kommunikaatio
 • vuorovaikutus
 • sujuvuus
 • ääni
 • lukeminen ja kirjoittaminen
 • syöminen ja nieleminen
 • suun motorinen toiminta

Lisäksi vaikeutta voi olla keskittymisessä, toiminnanohjauksessa, motoriikassa ja hahmottamisessa.

Puheterapian kustantaa usein  KELA, mutta myös kunnat ja vakuutusyhtiöt myöntävät maksusitoumuksia. Asiakas voi kustantaa puheterapian myös itse.

Erityisosaamistani:

 • Afasian kartoitus ja kuntoutus
 • Kehitysvammaisuuteen liittyvät kommunikaation ja syömisen vaikeudet
 • Autismi (PECS, Voimauttava vuorovaikutus, ComFor, PRT)
 • Suun motoriikan vaikeudet, Oral placement therapy (OPT)
 • Nieleminen (Cervical auscultation, DPNS)
 • Asiakkaan lähi-ihmisten ohjaaminen, videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus (VIG)
 • Lukeminen kokosanamenetelmällä

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s