Työnohjaus

 

Mitä työnohjaus on…
Työnohjaus on pysähtymistä oman työn tutkimiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen ja se tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä, löytämään uusia näkökulmia työn tekemiseen ja pysymään työkykyisenä.

… ja miten se toimii?

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala.

Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa.

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden: vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai työyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti. Työnohjauskerran pituus on 1-1,5 tuntia kerrallaan.

IMG_5320

Ryhmäasiakkailtani saamaa palautetta:

”Olet kaivanut aiheen ja vienyt sitä sellaiseen suuntaan kuin ollaan haluttu. Osaat lukea meitä rivien välistä.”
”Annat aikaa miettiä, hiljaisuus välillä. Aikaa ajatuksille.”
”Näkökulmien vaihdokset. Kysyt ulkopuolisena, mitä ei itse tule ajatelleeksi.”
”Pienryhmät opettavaisia ja opettivat kuuntelemaan.”
”Lähestymistapa jossa ei etsitä syyllisiä. Tällaista tapahtuu ja miten eteenpäin, miten asiat ovat ja voisivat olla.”
”Kivaa kun yksi kerta on selkeä kokonaisuus ja se loppuu. Ei jää mieleen vellomaan työnohjauksen jälkeen.”